Inf. 800 / 1

Pàg. >>2

SCANGRIP®

22-nov-11

C800_1_Scangrip.doc

Resol Tots els Problemes de Fixació

1.- SOSTENIR I PRÉMER AMB PINCES  SCANGRIP®

Les pinces SCANGRIP® són al mateix temps un serjant i unes alicates de pressió, però amb els següents avantatges :

● Són més ràpides, sobretot per a fabricacions en sèrie.

● Es manipulen amb una sola mà, deixant l'altra mà lliure per a treballar i sostenir la peça a l'afluixar la pressió.

● S'obren fàcilment prement el gallet amb el polze.

 

● Gran assortiment de models i formes per adaptar-se a un ampli espectre d'aplicacions.

● Solucionen tots els problemes especials de fixació: quan s'han fet servit un cop esdevenen imprescindibles.

El principal avantatge és l'obertura i tancament instantanis.

Totes les pinces SCANGRIP® s'obren per la simple pressió d'un dit. L'altra mà roman lliure per a l'ajustatge i col·locació.

2.- MODELS DISPONIBLES

Aplicació

Descripció

4

Universal

Mandíbula fixa dentada i corbada.

5

Autobloc.

Dos patins mòbils per a fixar parts planes o rodones.

6

Fixació / soldadura

Forma  'C.' L'amplària dels braços i les puntes fines proporciona fàcil accés a peces voluminoses o racons difícils.

7

Universal

Soldadura, muntatges i treballs amb planxes, i també per a encolar. Patins rodons.

8

Deriv. nº7

Un braç eixamplat per assolir més capacitat.

9

Soldadura

Dos patins rodons situats a la banda de sota.

10

Soldadura

Fixa tubs i barres rodones.

12

Soldadura elèct.

Proporciona bon contacte al cable de retorn i alhora fixa les peces que s'han de soldar.

13

Taules mecanitzar

Ranura "T" per a foradar, roscar, fresar. La baixa altura permet fàcil accés a la peça. La mandíbula s'ajusta paral·lelament. Gira 360º.

14

Universal

Soldar, fixar, enganxar en llocs on l'ampl. dels braços de la nº 7 sigui un destorb.

15

Planxes

Mandíbules fines per agafar vores estretes i sostenir, conformar i doblegar planxes.

18

Carrosseria

Amb dos pius trempats.

30

Deriv. nº13

Base per a  plats magnètics.

45

Reparació de frens

Mandíbules arrodonides: no maseguen els tubs. Tanquen el circuit evitant l'entrada d'aire mentre dura reparació.

59

Deriv. nº7

Corbada a 90º

62

Deriv. nº6

Allargada. Puntes fines

72

Deriv. nº14

Braços llargs. La gran separació permet usar-la en indrets de difícil accés.

75

Deriv. nº7

Braços molt llargs. Dissenyada especialment per a tallers de carrosseria.

82

Universal extensible

Braç inferior mòbil es fixa a les ranures en cremallera per adaptar-se a l'ample volgut.

90

 

Soldadura

Deriv. nº 9. Sense patins mòbils.

132

Deriv. nº13

Braç llarg: taules mecanització.

3. Accessoris

83

Casquet de plàstic

Es calça als patins mòbils rodons i prote­geix la fusta i altres superfícies delicades.

130

Ext. a nº13

Augmenta capac. fins a 175 mm., en 2 graons

820

Ext. a nº82

Augmenta la capacitat fins a 1000 mm.

901

Molla

Recanvi per a tots els models