Inf. 521

520<< Pàg

BEINES PIROMÈTRIQUES

22-nov-11

C521_Beines.doc

per a Immersió en Metalls Líquids

Els controls de la temperatura durant els processos de fusió i colada són imprescindibles per assegurar la bona qualitat de les peces, qualssevol que siguin els mitjans de fusió (gresol, reverber, inducció, cubilot, arc), i els mètodes de moldeig (arena, cera perduda, closca, coquilla, baixa pressió, injecció).

Les beines piromètriques serveixen per a protegir els sensors tèrmics (NiCr / NiAl, Pt / Pt+Rh) de l'atac dels metalls i escòries durant la immersió, aportant una conductivitat tèrmica elevada i resistència al xoc tèrmic i a l'oxidació.

1. BEINES PER A IMMERSIÓ CONTINUA.

1.1.  BEINES DE GRAFIT  Salamander® AMB FINAL SEMIESFÈRIC.

FIXACIÓ:  Ciment Morcem 900 + maniguet reducció Fig.240.

Refª

L

Ø

Ø

Preu

VG..

mm

mm

mm

278

457

44

25

*

1200

1200

51

13

*

664

152

55

13

*

618

267

55

13

*

639

478

55

13

*

665

610

55

13

*

1593

762

55

13

*

718

950

55

13

72,60

901

900

70

30

*

VGI50455

FIXACIÓ:  Rosca “Gas” (B.S.P.) Tub d’acer interior (roscat )

Refª

L

Ø

Ø

BSP

Preu

VGI..

mm

mm

mm

(M)

50.255

255

50

13

½"

*

50.457

457

50

13

½"

*

50.610

610

50

13

½"

*

50.762

762

50

13

½"

*

50.914

914

50

13

½"

*

50.1067

1067

50

13

½"

*

664

155

65

10

3/8"

*

1593

762

65

10

3/8"

*

FIXACIÓ:  Rosca exterior i maniguet reducció MT 187.

Refª

L

Ø

Ø

BSP

Preu

VGT..

mm

mm

mm

4TPI (M)

800

800

51

13

1½"

*

950

950

51

13

1½"

*

1200

1200

51

13

1½"

*

 

Accessoris per al muntatge de beines

 

Maniguets /

L

BSP

Preu

Ciment refr.

mm

(F)

Red. Fig. 240

80

2” a ¾”

6,80

Red. MT 187

65

1½" (4TPI) a ¾"

*

Morcem  900

 

Pot 3 kg

*

1.2. BEINES DE CARBUR DE SILICI  NORTON®.

QUALITAT

CN-110

 

Anàlisi :

SiC = 90%

Refª

L

Ø

Ø

Preu

SiC..

mm

mm

mm

150

150

50

25

*

250

250

50

25

*

350

350

50

25

*

QUALITAT

CRYSTON CN-789A

 

Anàlisi :

SiC = 74%

 

Si3N4 = 26%

Refª

L

Ø

Ø

Preu

CR..

mm

mm

mm

250

350

25

12

*

500

500

25

12

*

600

600

25

12

*

700

800

25

12

*

1000

1000

40

27

*

2. BEINES PER A IMMERSIÓ INTERMITENT.

2.1. BEINES D’ELECTROGRAFIT  Morganite®

FIXACIÓ: ROSCA “GAS”  (B.S.P.)   Lectura ràpida (< 30 s)

N5/2

N5/3

Refª

Refª

L

Ø

Ø

Rosca

Preu

NOVA

ANT.

mm

mm

mm

BSP

N5/2

EG 412

152

16

8

3/8" (M)

*

--

EG 415

152

16

8

Sense

*

N5/3 - Prolongació

EGEI 471

152

25

8

3/8" (F)

3/4" (M)

*