Inf. 520

Pàg. >>521

TUBS GRAFIT Salamander®

22-nov-11

C520_TubGraf.doc

Tubs de grafit per a Desgasificar Metalls amb N2

Forn LO

 amb Tub Desgasificar

Tub grafit  amb

 capçal MDGH1

H = Tubs de Grafit  Salamander®

Refª

L

ø

ø

Preu

Tub  i   Inserció*

mm

mm

mm

 VGT 394

457

38

13

*

 VG 449

610

38

13

*

 VG 392

699

51

13

*

 VGT 392

699

51

13

*

 VG 461

914

51

13

- -

 VGT 461

914

51

13

*

 VG 462

1.220

51

13

*

 VGT 1000 RI

1.000

61 / 51

13

*

 RI (* Inserció porosa)

75

32

30

- -

G = Capçal Desgasificació

 Morgan MDGH1                                                                *

1. DESCRIPCIÓ

Fer passar nitrogen pel metall fos és un sistema senzill i barat per assolir una fosa lliure de gas, i pot considerar-se una assegurança completa contra la porositat. Desgasificar amb nitrogen és un procés purament físic. No té cap efecte nociu sobre la composició del metall, ni tampoc el gas no ataca el gresol.

 No es produeixen pèrdues de metall; de fet com que es desgasifica abans de colar és possible fondre aliatges de coure sota una capa de carbó d’alzina per tal de reduir les pèrdues per oxidació. En el cas dels aliatges d’alumini cal usar un fundent cobertor al moment de desgasificar.

Un altre avantatge important d’usar nitrogen és que no cal un control metal·lúrgic de l’operació de desgasificació. És impossible “desgasificar massa”; de fet podria fer-se passar una quantitat àmpliament excessiva de nitrogen a través de la fosa sense causar-li cap perjudici.

L’aparell que cal és senzill i econòmic: el cost per tona de metall processat és extremament baix. La il·lustració mostra un conjunt portàtil adequat per a ús en forns de pou o treballs experimentals. Per a forns més grans es recomana una instal·lació fixa amb tubs llargs dotats de tap porós (VGT 1000 RI).

2. MÈTODE DE TREBALL

·   Escalfar el tub de grafit fins que estigui sec i ben calent.

·   Graduar el mano-reductor per tal que doni una pressió entre 0,4 / 0,7 kg/cm2 per a aliatges d’alumini, i de 1,0 / 1,4 kg/cm2 per a aliatges de coure.

·   Obrir la vàlvula de pas fins a notar el doll de gas amb la mà a l’extrem del tub de grafit  (H).

·   Enfonsar el tub dins el metall fos i ajustar un altre cop el volum mitjançant  la vàlvula de regulació, fins a produir una agitació vigorosa en el metall sense que arribi a esquitxar. Probablement caldrà un cabal d’uns 5 L / min.

3. TEMPS DE DESGASIFICACIÓ

Dependrà de la mida del gresol i de la quantitat de gas a eliminar. Es suggereix un període d’uns 2-3 minuts com a normalment suficient per a forns de pou i petits forns basculants, suposant que la fosa no estigui fortament gasificada. Per als forns basculants més grans seran generalment suficients uns 5-6 minuts.

4. LLISTA DE COMPONENTS

A = Botella de N2 sec, capacitat 10m3..

B = Mano-reductor / regulador de pressió.

C = Flotàmetre i vàlvula de regulació de cabal.

D = Tub flexible amb protecció metàl·lica

E = Brida de subjecció a la botella.

F = Vàlvula de pas esfèrica.

G = Capçal de desgasificació Morgan MDGH1.

H = Tub de grafit Salamander®, maniguet reducció. i tap porós

H = Maniguets  de Reducció

Refª

Tub

L

ø

Rosca BSP

Preu

Maniguet

grafit

mm

mm

(F)

MT 137

Ø 38

65

50

1" (4TPI)  a  ¾"

*

MT 187

Ø 51

65

60

1½" (4TPI)  a  ¾"

*

VG   = Tub sense rosca.

VGT = Tub roscat extrem superior : 1" o 1 ½" BSP,  4 TPI.

RI     = Inserció de tap porós (extrem inferior).

MT   = Maniguet reducció d’acer per a tubs roscats VGT.

Tubs de Grafit

Salamander

ø  38 i ø 50 mm

Vàries llargades

Per a instal·lacions per a desgasificació en continu veure Full Tap Porós BCIRA / Morgan  >>532