Inf. 510 / 4

3<< Pàg. >>5

FUNDES  Kaowool®

22-nov-11

C510_4_CulleraBIT.doc

Transport de Metalls Líquids

Les fundes Kaowool® de B.I.T.(*) serveixen per a folrar culleres de foneria usades en el transport de metalls no fèrrics líquids des de forns de fusió fins als de manteniment o bé fins als motlles d'arena o coquilles.

1.- AVANTATGES

 

·         S'evita el precalentament de la cullera: Amb notable estalvi d'energia i eliminació de temps de col·locació i encesa de cremadors.

·         S'evita l'arrossegament de partícules i/o dissolució del ferro: No hi ha contaminació i el desgast de la cullera metàl·lica és nul.

·         El metall es conserva líquid més temps: Millora la qualitat de les peces i hom pot colar-ne més en un mateix viatge de la cullera.

·         Facilitat i rapidesa de muntatge: Permet el muntatge de la funda prefabricada amb gran rapidesa.

 

2.- MIDES , CAPACITATS  I  PREUS

Cullera  Kaowool®

Dimensions - Interiors

Capacitat

Pes

Preus

Refª

Codi

Codi

Motlle

D    ×    d   ×   H

E

Total

Treball – kg

Funda

Funda

Carca.

Munt.

actual

anterior

Vell

TKV / MO

mm

mm

dm3

Al

llautó

kg

 

H6K 1002

- -

TKV 1057

155 × 155 × 220

10

4,0

8

24

- -

*

*

*

6321

H6K 1007

21.344

TKV  462

200 × 155 × 210

10

5,9

11

33

- -

*

*

*

6320

H6K 1001

02.113

TKV   26

295 × 200 × 230

10

13,4

27

80

- -

*

*

*

6319

I6K  2502

19.566

MO   151

280 × 210 × 315

25

14,9

30

90

- -

*

*

*

6317

I6K  1501

02.562

TKV  463

300 × 260 × 325

15

22,8

45

135

- -

*

*

*

6318

I6K  2501

19.508

MO   223

370 × 265 × 430

25

39,6

78

232

- -

*

*

*

6.305

- -

- -

- -

488 × 397 × 460

30

70,5

140

420

7,2

*

*

*

6.310

- -

- -

- -

548 × 457 × 490

30

97,0

190

- -

8,8

*

- -

- -

6.311

- -

- -

- -

522 × 416 × 574

50

99,5

200

- -

18,8

*

- -

- -

6.312

- -

- -

- -

620 × 500 × 800

50

197,0

390

- -

26,4

*

- -

- -

3.-  INSTRUCCIONS DE MUNTATGE

·       Posar un llit de 20/25 mm morter STANDARD 1400H al fons de la cullera i de 5/10 mm a les parets.

·       Col·locar la funda bo i assegurant-se que no resten bosses d'aire al fons (això faria després que es trenqués).

·       Posar una capa de 25 mm de massa refractària PLASTIC-1800 al fons de la funda per a protegir-la del doll directe del metall.

·       Endurir la superfície interior de la funda amb rigiditzant TRITON per tal de millorar-ne la resistència a l'erosió.

·       Pintar la superfície interior de la funda amb ciment FURNASCOTE® FIBRE-COAT® (2 mans de 1,5 mm c/u). Per a més detalls vegi's Full 550.

·       Donar una capa final de pintura refractària antiadherent PROTECT.

·       Assecar completament abans d'usar la cullera per 1ª vegada.

4.- MANTENIMENT

·       Repetir periòdicament l'aplicació de la pintura antiadherent PROTECT per tal d'evitar que s'enganxi l'escòria i el metall.

 

(*) B.I.T. = Baixa Inèrcia Tèrmica : s'obté usant fibra refractària ultra-lleugera Kaowool®