Inf. 504

Pàg. >>532

Salamander®

22-Nov-11

C504_AccGraf.doc

Accessoris de Grafit–Argila per a Foneria

Els materials refractaris a base de grafit Salamander® resisteixen l'atac de les escòries erosives, suporten el xoc tèrmic i no són disolts ni mullats pels metalls líquids: així s'evita la contaminació del metall i s'augmenta la duració dels accessoris.

1. ACCESSORIS DE GRAFIT PER A FONERIES DE METALLS NO-FÈRRICS

1.1 AGITADORS DE GRAFIT               

Per a homogeneïtzar aliatges.                         

Ref

Mides

Preu

 

L × Ø (mm)

€ /u

VS  6

152 ×  22

*

VS  8

203 ×  22

*

VS12

305 ×  29

*

VS18

457 ×  38

*

VS24

610 ×  51

*

1.2  CAMPANES DE GRAFIT (IMMERSORS-MESCLADORS)

Per afegir ingredients més lleugers/volàtils.  Com a mesclador impedeix la segregació d'aliatges de plom, zenc, antimoni. La boca amb forats  permet submergir fundents, desgasificants al fons del gresol

Ref

Gresol

Mides

Ø Vareta

Preu

 

kg

L × Ø× Ø (mm)

Reforç

€ /u

VM244

50-250

432 × 102 × 38

--

*

VM286

200

610 × 120 × 51

M-16

61,48

VM293

400

762 × 120 × 51

M-16

*

1.3. TUBS DE GRAFIT

Ref

Mides

Preu

 

L´ Ø ´ Ø (mm)

€ /u

VG  582

762 ´  100 ´ 70

88,16

VG  600

800´ 114/64 ´25

64,61

VG  610

610 ´ 57 ´ 25

37,24

VG  613

400 ´ 35 ´ 16

14,81

VG1547

368 ´ 171 ´ 133

61,81

Tastador Vb316

Escumador VK85

1.4. ACCESSORIS GRAFIT VARIS

Tipus

Ref

Mides

Preu

 

 

L ´ Ø (mm)

€ /u

Tastador

VB66

356 ´ 76 ´ 38

19,83

Tastador

VB316

457 ´ 60 ´ 25

22,54

Escumad.

VK85

305 ´ 63 ´ 19

19,23

 

Standard Patterns L & LX

Horizontal Baffle and Tube

Patterns Lt & LTX

 

 

1.5. CULLERES DE GRAFIT PER A TRANSVASAMENT

Permeten transferir metall fos sense contaminar-lo ni gasificar-lo. S'obté una llarga duració sense necessitat de fer-hi cap reparació. Es munta amb facilitat.

Ref

Capac.

Mides

Preus

 

kg

mm

Funda

Carca.

Conjun

 

Al

Cu

H  ×  Ø  × Ø

L   415

4

14

181

130

187

*

--

--

L   417

11

37

241

162

257

*

--

--

LX456

82

265

432

311

442

*

109,08

346,24

LC457

18

58

305

214

241

*

--

--

L   458

23

71

324

214

289

*

--

--

LT458

23

71

324

214

289

144,84

--

--

LC481

221

717

565

475

578

*

177,30

643,68

LC482

39

130

360

214

385

*

--

--

LC483

133

432

466

386

541

*

124,95

493,31

LT: Amb tub de colada i barrera antiescòria horitzontal

2. ACCESSORIS DE GRAFIT PER A FONERIES DE FERRO I ACER

NB20

 

RS24 & RN9/38

 

N12/486

2.1 CASSES DE GRAFIT

Per a transvasar, mostreig, desescoriat. Eviten contaminació.

Ref

Cap

Sub.

L ´ A

Preu

 

cm3

Carg.

mm

€ /u

NB10

   275

M-10

150×150

*

NB20

1.100

M-16

213×172

*

NB30

2.000

M-16

318×240

*

VB

Büh-

 

188×135

 

1553

ler

 

Ø 155

 

 

 N25/105                N3/372

N27/2 &  /1

N24/2

2.2. ACCESSORIS GRAFIT DIVERSOS

Tipus

Ref

Mides

Preu

Colada

 

mm

€ /u

Busa

RN9/38

165× Ø 105× Ø 38

11,78

Sort.Esc

N12/486

300× Ø 150× Ø 50

64,79

Rajola

N25/109

300×  160×   45

33,30

Canal

N3/372

838×  150× 102

*

Bloc

N27/1

114× Ø 57 × Ø 19

13,28

Bloc

N27/2

229× Ø 57 × Ø 19

25,18

Motllo

NF31

 

17,37

Bl.Sifó

N24/4

300×  160×   45

210,66

Tap

RS22

114× Ø 89 × Ø 21

*

Tap

RS23

130×Æ100×Æ28

*

Tap

RS24

152×Æ110×Æ28

*

Tap

RX230-475

475×Æ 90 × Æ42

49,22