Inf. 150 / 3

2< Pàg.

TÈXTILS Superwool®

22-nov-11

C150_3_SuperWoolTextils.doc

Fibres Refractàries de baixa biopersistència (*)

 

1. INTRODUCCIÓ

Els productes tèxtils Superwool®, totalment sense amiant, es carden mesclant-los amb fibres de cel·lulosa per tal d’obtenir brins (‘rovings’). Durant el procés de filatura s’hi introdueixen filaments de reforç a base de fibra de vidre o bé d’Inconel.

Cordó cablejat

Cordó retorçat

Empaquetadura

Maniguet

Burlet

Cinta

Cinta Escala

Teixit

Els productes reforçats amb fibra de vidre (G) poden usar-se fins a 550ºC. Els productes reforçats amb Inconel (I) poden usar-se fins a 900ºC. La composició dels brins és: silicats alcalino-terris 80% ± 5%, cel·lulosa 20% ± 5%.

Aquest 20% de fibra orgànica de cel·lulosa es crema (i s'inflama) a baixa temperatura (200-300ºC). Cal una ventilació adequada durant aquest període. La resistència mecànica es redueix en cremar-se la cel·lulosa.

2. CORDÓ  I  BURLET Superwool® (G) .

La cordó retorçat es compon de múltiples caps torçats conjuntament.

El burlet es fa trenant un embolcall de fil de vidre entorn tires de manta.

ø

Pes

2.1 CORDÓ

RETORÇAT

2.2 BURLET mitjó fibra vidre

 malla ample ~ 4 mm.

 

 

Long

Preu

ø

Long

Preu

mm

g/m

m

€ /ro.

€ /ml.

mm

m

€ /ro.

€ /ml

4

10

--

--

--

--

--

--

--

6

14

100

*

--

--

--

--

--

8

20

50

*

--

--

--

--

--

10

40

50

*

--

15

25

*

--

12

--

50

*

--

20

25

*

--

15

90

25

--

--

25

25

*

--

20

154

25

--

--

30

25

--

--

25

--

25

--

--

40

25

--

--

30

380

20

--

--

50

25

--

--

40

638

20

--

--

60

25

--

--

3. EMPAQUETADURA ( I ) I MANEGUET (G) Superwool®

ø

Lng

3.1 EMPAQUET. QUADRADA ( I )

3.2 EMPAQUET. RODONA ( I )

3.3 MANEGUET

TUBULAR (G)

 

m/

Pes

Preu

Pes

Preu

Pes

Preu

mm

ro

g/m

€ /ro.

€ /ml

g/m

€ /ro.

€ /ml.

g/m

€/r.25m.

€ /ml

8

100

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

40

--

--

--

--

--

--

--

--

--

12

25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15

20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

25

10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

5

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

5

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4. CINTES (G) I TEIXIT ( I ) Superwool®. Gruix: 3mm.

Ample

Long

Pes

4.1 CINTA (G)

mm

m/ro

g/m

€ /ro.

€ /ml

20

25

 

--

--

25

25

 

*

--

40

25

 

*

--

50

25

 

*

--

75

25

 

--

--

4.2 TEIXIT ( I )

Ample

Lng

Pes

Preu

mm

m/ro

g/m2

€ /ro.

€ /m2

1.000

 

 

--

--

Teixit amb reforç de fibra de vidre (G):

 es pot servir s/comanda

 

 

Cintes normals amb reforç d’Inconel ( I ): es poden servir s/comanda (preu + 15%)

 

(*) Estan exonerades de classificació carcinogènica (sota la nota Q de la directiva  97/69/EC).