Inf. 141

Pàg. 1 / 1

PAPERS METÀL·LICS

22-nov-11

C141_PapMet.doc

Protecció Anticorrosiva en Aïllaments Industrials

 

 

Rotllo paper alumini 15 µm

Rotllos paper alumini de 150 µm

Manta Superwool folrada amb paper alumini 35 µm

 

1. BARRERA CONTRA ÀCIDS.

L'ús de fibra ceràmica Kaowool® per al revestiment refractari dels calentadors de petroli cru i conductes de recuperació a les refineries, i també en forns ceràmics i metal·lúrgics, sovint reclama la presència d'una barrera de vapor per a aturar la corrosió sobre les parts metàl·liques.

La majoria de combustibles (sòlids, líquids o gasosos) contenen sofre i això fa que es produeixi anhídrid sulfurós i anhídrid sulfúric (SO2 i SO3) durant la combustió.

Aquests gasos travessen els revestiments refractaris, es combinen amb el vapor d'aigua i es condensen en forma d'àcid sulfurós o àcid sulfúric concentrats (H2SO3 i H2SO4) sobre la cara interior de la carcassa dels forns causant estralls en les xapes, perfils estructurals i soldadures dels ancoratges.

Això pot evitar-se usant papers metàl·lics que actuen com a barrera de vapor. Aquests papers es col·loquen entremig de les capes de manta, solapats entre 100 i 150mm.

El paper d'alumini es pot usar fins a temperatures de 450ºC. Per a temperatures superiors i fins a 760ºC s'utilitza paper d'acer inoxidable.

2. INHIBIDOR DE LA CORROSIÓ SOTA CÀRREGA.

Les tensions causades per pressió interna, associades amb la corrosió dels clorurs i/o fluorurs en el sí dels materials aïllants poden produir esquerdes per corrosió sota càrrega ("stress corrosion cracking") en les canonades i dipòsits.

Això pot succeir a temperatures d'uns 100ºC, ja sigui durant el funcionament normal o al fer el manteniment. Les recerques demostren que el paper d'alumini inhibeix aquesta corrosió degut a una reacció electroquímica. El gruix mínim recomanat per a aquesta aplicació és de 0,06mm.

 

3. FORMES DE SUBMINISTRAMENT I PREUS.

Paper

Aliatge

Temp

Dimensions

Sup.

Pes

Preu

 

Ref.

Màx

L

A

 G

m2

kg

kg

metàl·lic

 

ºC

m

mm

mm

/ ro

/ ro

/ m2

/ ro

Alumini

1.200

450°

300

400

0,01

90

2,4

0,03

- -

 

1.200

450°

  24

600

0,15

22

6,0

0,27

55,61

Acer inox

304-L

760°

177

610

0,05

106

44

0,4

- -

 

Vegi's:

   - Ancoratges Metàl·lics i Ceràmics per a revestiments B.I.T.                                     > Ancoratges Kaowool®

   - Suports de resistències elèctriques  per a revestiments B.I.T  Kaowool®                      >thermoset

   - Protector  per a revestiments B.I.T  Kaowool®  contra atac químic (àlcalis):           >FIBRE-COAT®

B.I.T. = Baixa Inèrcia Tèrmica