Inf. 132

Pàg. 1 / 1

POLYCARBON®

22-nov-11

C132_PolyCarb.doc

Fibres de Grafit per a Forns de Buit

1. PROCÉS DE FABRICACIÓ: FIBRES DE GRAFIT.

El feltre de grafit POLYCARBON® es fabrica a partir de feltre precursor punxonat de rayon (cel·lulosa regenerada). El teixit de grafit POLYCARBON® s’obté a partir de filament precursor continu de rayon. En ambdós casos se sotmeten a un lent procés de piròlisi durant un període de 2 setmanes, seguit per la carbonització a 1.315ºC. L’ulterior grafitització a 2.750ºC transforma el producte de carbó amorf en un grafit més cristal·lí

Feltre de Grafit MD-G

Corba Conductivitat Tèrmica ( λ )

 

2. FELTRE DE GRAFIT POLYCARBON®

El feltre de grafit proporciona un aïllament uniforme en forns de resistències i d’inducció. Es pot tallar amb tisores o cosir amb fil de grafit per tal de facilitar-ne la instal·lació.

Per a moltes aplicacions no sols és el millor aïllament disponible, sinó que sovint és l’únic que pot funcionar (degut al seu superior valor aïllant a altíssimes temperatures). El feltre fa que el forn s’escalfi i refredi més de pressa: això permet d’obtenir més cicles/dia. La resistència mecànica augmenta a alta temperatura sense deixar buits ni escletxes.

2.1 CARACTERÍSTIQUES.

·       Resisteix altíssimes temperatures ( > 2.000ºC), no s’encongeix.

·       Flexible, lleuger, molt aïllant, baixa massa tèrmica.

·       Net: no desprèn gasos / fa poca cendra, no és atacable.

2.2. PROPIETATS, MIDES I PREUS.

Feltre

Mides

Densitat

Anàl.  %

Pes

Preu

Tipus

L   ´   A   ´   G

kg/m3

g/cm3

C

Cendra

g/m2

kg/ro

€ / kg

LD-G

10m ´1.1m ´ 5mm

100

1,4

99

0,5

1.000

11

 

MD-G

10m ´1.1m´10mm

100

1,4

99

0,5

1.000

11

*

2.3 PROPIETATS TÈRMIQUES (Feltre MD-G)

Medi

Conductivitat tèrmica   (W/mK)

Encong.

Ambient

550ºC

1.100ºC

1.650ºC

2.200ºC

2.750ºC

a 2.750ºC

Al buit

0,072

0,115

0,216

0,360

0,577

Nul

N2  , Ar

0,144

0,259

0,505

1,053

1,658

Nul

Plain (Square) Weave

Forn Inducció al buit aïllant amb feltre POLYCARBON

3. TEIXIT DE GRAFIT POLYCARBON®

Fabricat a partir de filaments continus, és un teixit quadrat d’estructura entrellaçada senzilla 1/1. Es llustrós, suau i plegable i té una resistència mecànica uniforme en totes direccions.

3.1. CARACTERÍSTIQUES

·       Alta puresa.

·       Alta resistència.

·       Excel·lent estabilitat tèrmica.

·       Baix coeficient de dilatació.

·       Passiu químicament.

·       Pot usar-se a alta temperatura (3.300ºC) al buit o en atmosfera inert.

·       Estructura i propietats molt uniformes.

3.2. APLICACIONS.

·       ‘Composites’ d’alta ablació (aerospacials)

·       Aïllament d’alta temperatura.

·       Resistències calefactores.

·       Sistemes de filtració.

·       Electròlisi.

·       Aïllament acústic.

·       Matrius reforçades (materials de fricció).

4. PROPIETATS, MIDES I PREUS.

Teixit

Anàlisi

Den

Pes

Mides

Sup.

Nº Fils

Resist. El.

Preu

Tipus

C

Cend

real

 

Ample ´ Gr.

activa

per 10mm

Ordit

Trama

 

96.814

%

%

g/cm3

g/m2

mm

m2/g

Ordit

Trama

W/cm2

W/cm2

€/kg

GSQ

100

0,5

1,45

250

1.110 ´ 0,5

3

9

11

0,090

0,068

*