Inf. 120

Pàg. >121

TÈXTILS  Kaowool®

22-nov-11

C120_TextilsKW.doc

Manufactures de Fibra Ceràmica per a Altes Temperatures

1. Introducció

Els productes tèxtils Kaowool®, totalment sense amiant, es carden mesclant-los amb fibres de cel·lulosa per tal d’obtenir brins (‘rovings’). Durant el procés de filatura s’hi introdueixen filaments de reforç a base de fibra de vidre o bé d’Inconel.

Els productes reforçats amb fibra de vidre (G) poden usar-se fins a 550ºC. Els productes reforçats amb Inconel (I) poden usar-se fins a 1.100ºC. La composició dels brins és: silicat d’alúmina 80% ± 5%, cel·lulosa 20% ± 5%.

Aquest 20% de fibra orgànica de cel·lulosa es crema (i s'inflama) a baixa temperatura (200-300ºC). Cal una ventilació adequada durant aquest període. La resistència mecànica es redueix en cremar-se la cel·lulosa.

Corda Cablejada

Corda Retorçada

Burlet

Empaq. Quadrada (I)

Maneguet Tub. (G)

Empaq. Rodona (I)

Cinta (G)

Cinta Escala (G)

Teixit (I)

Fil (I)

Tèxtils baixa bio-persistència:  >Superwool

2. Cordes - Burlet Kaowool® (G) .

  La corda retorçada es compon de múltiples caps torçats conjuntament.

  La corda cablejada es compon de 3 caps prèviament pre-torçats.

  El burlet es fa trenant un embolcall de fil de vidre entorn tires de manta.

ø

 

Pes

2.1 Corda Retorçada

 

2.2 Corda
Cablejada

 

2.3 Burlet

mitjó fibra vidre ext.

 

 

 

Long

Preu

 

Lng

Preu

 

ø

Lng

Preu

mm

 

g/m

m

€ / ro.

€ / ml

 

m

€ / ro.

€ / ml.

 

mm

m

€ / ro.

€ / ml

  4

 

  10

200

*

*

 

--

--

--

 

--

--

--

--

  6

 

  14

100

--

--

 

100

*

*

 

--

--

--

--

  9

 

  20

  50

--

--

 

  50

*

*

 

  9

25

*

*

12

 

  40

  50

--

--

 

  50

*

*

 

13

25

*

*

15

 

--

  50

--

--

 

  50

*

*

 

--

--

--

--

20

 

  90

  25

--

--

 

  25

*

*

 

19

25

*

*

25

 

154

--

--

--

 

  25

*

*

 

25

25

*

*

30

 

--

--

--

--

 

  25

*

*

 

--

--

--

--

40

 

380

--

--

--

 

  20

--

--

 

38

25

*

*

50

 

638

--

--

--

 

  20

--

--

 

50

25

*

*

3. Empaquetadura ( I )  -  Maneguet (G) Kaowool®

ø

 

Long

3.1 Empaquetadura Quadrada ( I )

 

3.2 Empaquetadura Rodona ( I )

 

3.3 Maneguet

Tubular (G)

 

 

m /

Pes

Preu

 

m /

Preu

 

m /

Preu

mm

 

ro

g/m

€ / ro.

€ / ml

 

g/m

€ /ro.

€ / ml.

 

g/m

€/ r.25m

€ / ml

  6

 

125

    25

*

*

 

    20

--

--

 

--

--

--

10

 

  50

    62

*

*

 

    51

--

*

 

--

--

*

12

 

  50

    86

*

*

 

    62

*

*

 

--

--

--

16

 

  40

  135

*

*

 

    97

--

--

 

--

--

*

20

 

  30

  240

*

*

 

  173

*

*

 

--

--

*

25

 

  30

  344

*

*

 

  270

*

*

 

--

--

*

30

 

  20

  495

*

*

 

  329

--

--

 

--

--

--

40

 

  10

  880

*

*

 

  691

--

--

 

--

--

*

50

 

  10

1375

--

--

 

1079

--

--

 

--

--

--

4. Cintes (G)  - Teixit ( I ) Kaowool®. Gruix: 3mm.

La cinta escala té una textura similar a la normal en les vores exteriors, però al centre té una trama oberta (sense ordit) que facilita la col·locació amb reblons.

Am-
ple

Long

Pes

4.1 Cinta Normal (G)

4.2 Cinta Escala (G)

mm

m

g/m

€ / ro.

€ / ml

€ / ro.

€ / ml

25

25

  38

*

*

*

*

25

30

  38

*

*

- -

- -

40

25

  60

*

*

*

*

50

25

  75

*

*

*

*

75

25

113

*

*

*

*

4.3 Teixit ( I )

Ample

Lng

Pes

 

 

mm

m/ro

g/m2

€ / ro.

€ / m2

1.000

30

1.450

*

*

Teixit reforçat fibra de vidre (G):

 es pot servir s/comanda

 

Cintes normals amb reforç d’Inconel ( I ): es poden servir s/comanda (preu +12,5%)

5. Fil Kaowool® ø 2,5mm.: 2 filaments x 1,5mm.

Reforç

Long

Pes

Preu

 

m / ro.

g / m

g / ro

€ / ro.

€ / kg.

€ / ml

(G)

700

1,43

1.000

*

 

*

( I )

700

1,43

1.000

*

 

*